Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu?

parasol, który chroni jak ubezpieczenie

Wielu przedsiębiorców, będący członkami zarządu w spółkach zastanawia się, czym jest i czy warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu. Celem takiego ubezpieczenia, jest ochrona osób odpowiedzialnych za działanie spółki z tytułu zobowiązań powstałych przez ich błędne decyzje.

W naszym najnowszym artykule postaram się Wam przybliżyć, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu.

Więcej o naszej kancelarii przeczytacie tutaj: https://uslugi.ngo.pl/293713-legalden-jacek-olejarz.html.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane błędnym wykonywaniem zadań przez członków zarządu spółki – dotyczy to zarówno szkód wyrządzonych spółce, jak i osobom trzecim. Może to być na przykład błędne przygotowanie a później zawarcie umowy, wyzysk i wprowadzenie w błąd kontrahenta. Ubezpieczenie obejmuje także doprowadzenie spółki do szkody wynikłej z zaległości podatkowej.

Kogo obejmuje ubezpieczenie?

W zależności od tego, jakie ubezpieczenie wybierzemy, ubezpieczenie może obejmować wszystkich członków zarządu zarówno byłych, obecnych jak i przyszłych. Ubezpieczenie może również obejmować członków rady nadzorczej, dyrektorów zarządzających, a także inne organy porównywane do organów wykonawczych. Niektóre polisy ubezpieczeniowe obejmują również menadżerów, pełnomocników oraz prokurentów.

Jeżeli wykażemy, że pracownik ponosi odpowiedzialność tak, jakby był osobą zarządzającą, to ubezpieczenie może również dotyczyć takiego pracownika.

Ubezpieczenie członków zarządu, może również dotyczyć jego bliskich. Jest to praktyka stosowana zazwyczaj do małżonków członków zarządu oraz ich spadkobierców.

Reasumując w zależności od polisy i oferty ubezpieczeniowej ubezpieczyciela, to kogo może dotyczyć ubezpieczenie, zależy od nas.

Czy takie ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie członków zarządu nie jest zaliczane do grupy ubezpieczeń obowiązkowych. To, czy spółka zdecyduje się zabezpieczyć swoje interesy w taki sposób, zależy tylko od niej.

Można powiedzieć, że ubezpieczenie członków zarządu spółki traktowane jest jako uzupełnienie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki. Wszystko zależy od tego, jakim kapitałem dysponuje spółka. Im większy kapitał, tym większe ryzyko dlatego spółki z dużym kapitałem coraz częściej decydują się na ubezpieczenie członków zarządu.

Czego dotyczy ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel świadczy ochronę z tytułu nieprawidłowo podjętej decyzji od momentu zgłoszenia roszczenia przeciw ubezpieczonemu. Za zgłoszenie roszczenia uważa się także oświadczenie o potrąceniu wierzytelności.

Ubezpieczeniem są objęte koszty ochrony w postępowaniu sądowym. Z uwagi na objęcie ochroną byłych członków zarządu, ubezpieczenia działa również z mocą wsteczną, warunkiem jest to, że zdarzenie powstało w okresie ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego?

Jak w każdym przypadku ubezpieczenia, tak i w omawianym przez nas ubezpieczeniu dla członków zarządu występują sytuacje, w których ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego.

Ma to miejsce wtedy, gdy:

  • ubezpieczony świadomie podjął błędne działanie, a także świadomie nie przestrzegał przepisów prawa lub świadomie działał z rażącym niedbalstwem,
  • szkoda została zgłoszona w ramach inne umowy ubezpieczenia.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli po przeczytaniu artykułu nadal zastanawiacie się, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu, skontaktujcie się z nami przez email biuro@legalden.pl. Postaramy się rozwiać wasze wszystkie wątpliwości.

O tym jak założyć spółkę i ile to kosztuje, przeczytaj tutaj: https://legalden.pl/jak-zalozyc-spolke-i-ile-to-kosztuje/

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Karol Molendowski

Karol Molendowski

Prawnik w kancelarii Legalden. Aktywne działania w organizacjach studenckich wykształciło w nim nowe, świeże spojrzenie na istotne problemy społeczne. Pomimo młodego wieku zdobył doświadczenie w wielu instytucjach prawniczych takich jak prokuratura, instytucje finansowe i kancelarie. W pracy stawia na otwartość umysłu, szukanie nowych nietuzinkowych rozwiązań i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *