WIEDZA
J W ju, źródło unsplash

Fundacja korporacyjna – czy warto ją prowadzić?

BLOG

Fundacja korporacyjna – definicja i regulacje prawne

Fundacja korporacyjna jest to fundacja zakładana przez firmę lub kilka firm, w celu realizacji określonych celów społecznych lub charytatywnych. W takim przypadku to firma jest fundatorem. Fundacja korporacyjna powinna mieć określoną misję i cele, które mogą być zbieżne z celami firmy, ale nie muszą. Fundacja nie może stanowić też działalności marketingowej firmy, która ją zakłada. Często jednak fundacja poprzez swoje działania, pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Fundacje korporacyjnie nie posiadają oddzielnych regulacji i działają na podstawie tych samych przepisów co “zwykłe” fundacje.  Obwiązuje je m.in.  ustawa o fundacjach oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja korporacyjna musi posiadać własny statut, w którym ureguluje sposób swojego działania. 

Więcej informacji na temat statutu znajdziesz w naszym artykule:  https://legalden.pl/statut-fundacji/ 

Fundacja korporacyjna – czy jest popularna?

Na przestrzeni lat można zaobserwować duży wzrost ilości zakładanych fundacji korporacyjnych. Działania charytatywne realizowane przez fundacje pozytywnie wpływają na wizerunek firm. Często dzięki fundacjom korporacyjnym, firmy mogą zaangażować się społecznie i realizować dzięki temu koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wydaje się, że taki model zaangażowania w życie społeczne zyskuje na popularności.

Jak finansowana jest fundacja korporacyjna?

Fundacja korporacyjna jak każda inna fundacja może pozyskiwać środki na różne sposoby. Jednak z uwagi na to, że założycielem jest firma, w fundacjach korporacyjnych środki często pochodzą od firmy, która była fundatorem. Środki na działalność mogą być przekazane w funduszu założycielskim lub chociażby w formie darowizn wykonywanych przez fundatora na rzecz fundacji. Fundacja korporacyjna może uzyskiwać finansowanie na zasadach ogólnych dotyczących fundacji.

Jakie korzyści płyną z prowadzenia fundacji korporacyjnej?

Niewątpliwie dużą korzyścią, dla firmy która zdecyduje się na założenie fundacji korporacyjnej jest korzyść wizerunkowa. Założenie fundacji pozwala na wyróżnienie się i przetarcie sobie nowych szlaków. Poprzez zaangażowanie społeczne firma może przekonać do siebie nowych odbiorców. Dodatkowo firma może zaangażować pracowników do wolontariatu pracowniczego, co często wpływa na pozytywne morale pracowników, gdyż mogą pracować w firmie z misją. Idea wolontariatu pracowniczego pozwala także na lepsze zgranie zespołu oraz może przyciągnąć nowych pracowników, którzy szukają miejsca z wartościami i misją społeczną. 

Wymierną korzyścią będzie także możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z uwagi na przekazanie środków na działalność charytatywną.  

Wsparcie kancelarii

PODOBNE