WIEDZA

Kontrakt menadżerski – to musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się go podpisać

BLOG

Kontrakt menadżerski jest bardzo popularną formą zatrudnienia. Coraz więcej zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie menadżera właśnie w tej formie. W naszym artykule wytłumaczymy wam, w jakich sytuacjach możemy zdecydować się na kontrakt menadżerski oraz jak go skonstruować.

O tym, czym jest umowa B2B, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/b2b-wszystko-co-musisz-wiedziec/.  

Co to jest kontrakt menadżerski

Jest to umowa, na podstawie której przedsiębiorca decyduje się nadać menadżerowi uprawnienia w zakresie podejmowania przez niego decyzji dotyczących danej jednostki organizacyjnej w firmie. Można powiedzieć, że właściciel przekazuje menadżerowi część swoich uprawnień.

Kontrakt menadżerski jest umową nienazwaną prawa cywilnego. Na obecnym rynku pracy bardzo powszechne jest to, aby menadżera zatrudnić na umowę o pracę, której treść oparta jest na kontrakcie menadżerskim. Najczęściej kontrakt menadżerski zawierany jest właśnie w formie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania.

Jakie zapisy powinien zawierać kontrakt menadżerski

Tak jak umowa o pracę, kontrakt menadżerski powinien określać strony umowy, miejsce i datę jej zawarcia, czas (nieokreślony lub określony), warunki jego wypowiedzenie itp. Dodatkowo w kontrakcie menadżerskim powinny znajdować się zapisy dotyczące miejsca wykonywania umowy, zakresu reprezentacji, do której upoważniony jest menadżer, zasady dotyczące wynagrodzenia (w tym np. zwrotu kosztów podróży) oraz ewentualnych kar umownych.

Należy również pamiętać, aby w kontrakcie menadżerskim określić kwestie związane z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa za działania menadżera oraz zasady urlopu. Menadżer na kontrakcie nie jest bowiem pracownikiem i zasady odbywania urlopu powinna określać sama umowa.

Czy menadżer zawsze musi wystawiać fakturę VAT zarządzanemu przez niego przedsiębiorstwu

Kwestia ta wynika z kontaktu menadżerskiego. Jeżeli w kontrakcie określiliśmy zasady wynagrodzenia, odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz zakres obowiązków menadżera, to jego działalność nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że ustawa nie określa kwestii co do odpowiedzialności przedsiębiorstwa za działania menadżera, który jednocześnie jest przedsiębiorcą. Musimy być przygotowani na to, że będziemy zmuszeni objąć taki kontrakt podatkiem VAT.

Jednak sam fakt tego, że menadżer jest przedsiębiorcą, nie powoduje, że zostanie on objęty VAT-em. Chodzi tu o zwolnienie przedsiębiorców, którzy osiągają przychód z działalności gospodarczej, nieprzekraczający 200 tysięcy złotych – obliczając ją, nie uwzględnia się kwoty VAT-u doliczanej do wynagrodzenia menadżera. Jeżeli działalność gospodarcza rozpoczęła się podczas trwania roku kalendarzowego, kwotę przychodu obliczamy proporcjonalnie do czasu jej prowadzenia. Wspominaliśmy, że menadżera można zatrudnić również na umowę o pracę. Wtedy oczywiście jego wynagrodzenie nie będzie objęte VAT-em.

Kontrakt menadżerski a składki ZUS

Jeżeli nawet niektóre elementy kontraktu menadżerskiego powodują, że wykazuje on cechy stosunku pracy, to wtedy jest on uważany za umowę o pracę. Powoduje to, że w takiej sytuacji kontrakt podlega wszystkim składkom ZUS (chorobowej i wypadkowej, emerytalnej, rentowej, zdrowotnej, FP i FGŚP). Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ niewywiązanie się z obowiązku składowego ZUS, może spowodować wyciągnięcie wobec nas konsekwencji finansowych.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiacie się jakie zapisy powinny znaleźć się w kontrakcie menadżerskim i czy w tym przypadku możecie go zastosować, napiszcie do nas na adres e-mail biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

PODOBNE