WIEDZA

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – wszystko, o czym musisz pamiętać

BLOG

Nasi klienci pytają nas, czy po wypowiedzeniu umowy o pracę mogą ją tak po prostu zakończyć i rozpocząć pracę u nowego pracodawcy. Niestety zakończenie współpracy z dotychczasowym pracodawcą nie jest takie proste i nie kończy się od razu po złożeniu wypowiedzenia.

Czy można tak po prostu wypowiedzieć umowę i przestać pracować? Od czego zależy to, ile będzie wynosił okres wypowiedzenia? Czy można skrócić okres wypowiedzenia? Te i inne kwestie wyjaśnimy w naszym artykule.

Co to jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to czas pomiędzy złożeniem wypowiedzenia umowy a rozwiązaniem tej umowy. Jest to rodzaj ochrony pracownika przed nagłą utratą zazwyczaj jedynego źródła dochodu. Dla pracodawcy okres wypowiedzenia stanowi zabezpieczenie przed utratą osoby obejmującej określone stanowisko w jego zakładzie pracy, od razu po złożeniu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia – kiedy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy

Rozróżniamy 3 rodzaje rozwiązania umowy o pracę – bez wypowiedzenia, za wypowiedzeniem i za porozumieniem stron. Aby doszło do rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, musi ten okres oczywiście upłynąć. To ile będzie on trwał, określa kodeks pracy – zależy to od stażu pracy u pracodawcy.

W przypadku, gdy zatrudnienie trwa krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. Przy zatrudnieniu co najmniej 6-miesięcznym, okres ten wynosi 1 miesiąc. Natomiast, gdy zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące.

Co do sposobu liczenia okresu wypowiedzenia, to okres wypowiedzenia nie obejmuje tylko dni roboczych, a wszystkie dni kalendarzowe.  

Jeżeli chodzi o tygodniowe okresy wypowiedzenia, to zaczynają się one w dniu następującym po wypowiedzeniu, a kończą się zawsze w sobotę. Okres wypowiedzenia wyrażony w miesiącach zaczyna się pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie – kończy się ostatniego dnia miesiąca.

Czy podczas okresu wypowiedzenia, pracownik musi pracować?

Co do zasady pracownik ma obowiązek pracować u pracodawcy podczas trwania okresu wypowiedzenia. Oczywiście pracodawca ma prawo zwolnić go z tego obowiązku (zarówno z całości jak i z części). W jednym i drugim przypadku pracownik otrzyma za okres wypowiedzenia wynagrodzenie, zgodnie z zawartą umową o pracę. Oznacza to, że zwolnienie z obowiązku pracy podczas okresu wypowiedzenia, jest dla pracownika w rzeczywistości bardzo korzystne.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Pracownik oraz pracodawca mogą porozumieć się w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy. Dzieje się tak najczęściej w przypadku, gdy pracownik znajdzie nową pracę i zależy mu na jak najszybszym jej rozpoczęciu.

Okres wypowiedzenia można skrócić również w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w art. 36 kodeksu pracy tj. likwidacji lub upadłości firmy. Jeżeli z tego powodu pracownikowi wypowiedziana została umowa o pracę (lub z powodu ciężkiej sytuacji pracodawcy), 3-miesięczny okres wypowiedzenia można skrócić do 1 miesiąca. Pracodawca ma wtedy obowiązek wypłacić pracownikowi odszkodowanie, za okres pozostałych 2 miesięcy, o które okres wypowiedzenia został skrócony.

Urlop a okres wypowiedzenia

Najczęstszym pytaniem, które zadają sobie pracownicy to, czy podczas okresu wypowiedzenia należy wykorzystać urlop wypoczynkowy.

Jeżeli pracodawca skieruje pracownika na urlop podczas trwania okresu wypowiedzenia, to pracownik ma obowiązek go wykorzystać. Dotyczy to urlopu zaległego i aktualnego.

Jeżeli pracodawca nie skieruje pracownika na wykorzystanie urlopu, a pracownik nie wykorzysta go do końca okresu wypowiedzenia, to przysługuje mu ekwiwalent za urlop, który pracodawca ma obowiązek mu wypłacić.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące okresu wypowiedzenia, napiszcie do nas na nasz adres e-mail: biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace/.

PODOBNE