WIEDZA

Nowa ustawa o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

BLOG

Rząd przygotowuje się do wprowadzenia ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Termin wprowadzenia nowych przepisów został zaplanowany na 2023 r.

Celem ustawy będzie utworzenie systemu do składania sprawozdań przez organizacje pozarządowe. Proces ten ma być jawny i przejrzysty poprzez wprowadzenie ujednoliconych obowiązków sprawozdawczych dla organizacji pozarządowych. W uzasadnieniu projektu ustawy możemy zauważyć, iż jej wprowadzenie ma na celu stworzenie transparentnego i zaufanego systemu działalności organizacji działających na rzecz dobra wspólnego na zasadach non-profit.

Więcej o naszej kancelarii przeczytacie tutaj: https://uslugi.ngo.pl/293713-legalden-jacek-olejarz.html.

Kogo będą dotyczyć przepisy

Przepisy ustawy bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Obok ustawy o pożytku publicznym będzie ona podstawowym aktem prawnym w zakresie działalności całego trzeciego sektora.   

Podstawowe zmiany i nowe obowiązki dla odbiorców ustawy

Zgodnie z projektem ustawy Fundacja będzie musiała realizować przypisane dla niej obowiązki sprawozdawcze. Zaletą nowych przepisów będzie ujednolicenie systemu informatycznego, który będzie służył do składania sprawozdań – zostanie opublikowany również wzór, na którym będzie można złożyć takie sprawozdanie. Sama idea ujednolicenia systemu wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Jednak wszystko będzie zależeć od tego, w jaki sposób system będzie działał w praktyce. Na tę chwilę projekt ustawy nie przewiduje zmiany dotychczasowo obowiązujących terminów sprawozdawczych.

Nowa ustawa będzie przewidywała również możliwość przeprowadzenia kontroli w organizacji, na której ciąży obowiązek sprawozdawczy. Procedowany projekt przewiduje także obowiązek udostępnienia danych darczyńców wpłacających powyżej 15 tysięcy zł (jednorazowa darowizna) lub 35 tysięcy zł (suma darowizn od jednego darczyńcy) – przepis ten spotkał się ze stanowczą krytyką środowiska NGO. Obowiązek udostępnienia takich informacji może stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych oraz Konstytucji RP.

Na tę chwilę planowane zmiany wzbudzają wiele kontrowersji

Projekt ustawy wzbudza wiele kontrowersji zarówno wśród ekspertów prawa jak i jej odbiorców. Zdaniem ekspertów ustawa jest niedopracowana, a jej uzasadnienie niespójne. Dodatkowo sam system sankcji za niewykonanie obowiązku sprawozdawczego jest skonstruowany w sposób niejasny dla odbiorców ustawy. Do jej wprowadzenia zostało jeszcze prawie dwa lata, dlatego jej treść może się znacząco zmienić.

Dowiedz się więcej

Wsparcie kancelarii

Jeżeli potrzebujecie wsparcia w zakresie prowadzenia działalności organizacji pozarządowej, napiszcie do nas na adres e-mail biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/dlaczego-warto-wykupic-ubezpieczenie-dla-czlonkow-zarzadu/

PODOBNE