Ułatwienia dostępu

Dziedziczenie – co to jest dziedziczenie ustawowe i testamentowe?

Sprawy spadkowe, testament, dziedziczenie to pojęcia, którym najczęściej towarzyszą negatywne emocje i wiele stresu. Nic dziwnego. Zazwyczaj nad tym co będzie z majątkiem naszego najbliższego zastanawiamy się dopiero po jego śmierci. Samo prawo spadkowe nie jest proste i nie da się go zrozumieć od razu. Wcześniej z naszych artykułów mogliście dowiedzieć się czym jest zachowek oraz jak napisać i podważyć testament. Teraz wyjaśnimy wam najważniejsze różnice między dziedziczeniem ustawowym, a testamentowym.

Czym jest dziedziczenie?

Najprościej mówiąc, dziedziczenie to nie tylko nabywanie po zmarłym majątku, ale również obowiązków majątkowych (np. długów). Rozróżniamy dwa sposoby dziedziczenia – na podstawie pozostawionego przez osobę zmarłą testamentu (dziedziczenie testamentowe) i na podstawie przepisów ustawy (dziedziczenie ustawowe). Mając na myśli przepisy ustawy, mowa tutaj oczywiście o Kodeksie cywilnym.

Jeżeli został sporządzony testament, to jego zapisy mają pierwszeństwo nad tymi ustawowymi. Kto i co odziedziczył będzie zależało od ostatniej woli zmarłego. Bardzo często jednak spotykamy się z sytuacjami, gdzie najbliżsi nie zgadzają się z zapisami w testamencie. Wtedy wszystko zależy od tego, znalazły się tam zapisy pozwalające na jego podważenie.

O tym jak podważyć testament przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-podwazyc-testament/

Jeżeli natomiast testament nie został sporządzony, obowiązki majątkowe oraz majątek dziedziczy się zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie.

Dziedziczenie testamentowe – dlaczego warto napisać testament?

Czym jest testament? To spisana ostatnia wola zmarłego dotycząca podziału pozostawionego przez niego majątku. Testament do dokument, dzięki któremu podczas ustalania kolejności dziedziczenia możemy pominąć przepisy prawa cywilnego, dlatego jest to tak ważna decyzja. Dzięki niemu możemy uniknąć sytuacji, w której nasi bliscy będą kłócić się o to co i komu się należy z pozostawionego przez nas majątku.

Najważniejsze jest to, aby testament był sporządzony w prawidłowy sposób. W przeciwnym razie, po naszej śmierci osoby, które poczują się pominięte, mogą skutecznie doprowadzić do jego unieważnienia. Na testamencie zawsze musi znajdować się podpis sporządzającego i dokładna data.

Najbardziej popularny testament, to ten spisany własnoręcznie. Przepisy prawa dopuszczają jednak przekazanie swojej ostatniej woli ustnie, ale w obecności świadków i przedstawiciela administracji publicznej (urzędnika). Pracownik administracji sporządza wtedy testament w naszym imieniu jako protokół, a następnie odczytuje go na głos.

Zdarzają się sytuacje, w których stan zdrowia osoby decydującej się na spisanie swojej ostatniej woli powoduje obawę nagłej śmierci. W takiej sytuacji prawo dopuszcza wyrażenie swojej woli przy obecności tylko trzech świadków – nie ma potrzeby, aby był przy tym pracownik administracji publicznej.

Sporządzenie testamentu to bardzo ważna decyzja. Dzięki temu możemy zapobiec kłótniom rodzinnym, które w wielu przypadkach przerodzić mogą się w wieloletnie konflikty.

O tym jak napisać testament przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-napisac-testament/

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie ustawowe to podział majątku i obowiązków majątkowych zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Odbywa się ono wtedy, gdy zmarły nie spisze swojej ostatniej woli w testamencie. Podczas dziedziczenia ustawowego pierwszeństwo mają małżonek i dzieci. Jeżeli dzieci zmarłego nie dożyły tego momentu to prawną możliwość dziedziczenia uzyskują wnuki, prawnuki i praprawnuki.

Natomiast w przypadku, gdy zmarły nie posiadał dzieci w ogóle, prawo do dziedziczenia ustawowego mają rodzice.

Następnie, uprawnionym do dziedziczenia z mocy prawa jest rodzeństwo zmarłego. Jeżeli jednak rodzeństwo nie dożyło otrzymania spadku to dziedziczyć będą siostrzeńcy, bratankowie i ich dzieci.

Istnieją również sytuacje, w których zmarły nie miał nikogo z wcześniej wskazanych bliskich. Wtedy prawo do spadku mają dziadkowie, a później wujkowie, ciotki i stryjowie.

Jeżeli zmarły nie posiadał żadnej rodziny, jego majątek dziedziczy gmina i Skarb Państwa.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiacie się jak napisać testament lub macie inne wątpliwości co do prawa spadkowego, skontaktujcie się z nami przez email biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym, kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/przedawnienie-roszczenia-o-zachowek/

PODOBNE