Ułatwienia dostępu

Źródło Unsplash, fot. Hannah Busing

Korzyści prowadzenia fundacji

Korzyści prowadzenia fundacji

Z czym wiąże się prowadzenie organizacji pozarządowej? Jakie są korzyści prowadzenia fundacji? Czy warto podjąć się pracy w ramach NGO? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Pojęcie NGO

Rozwinięcie skrótu „NGO” (non governmental organisation) w języku polskim oznacza organizacje pozarządowe. Termin ten najczęściej odnosi się do stowarzyszeń i fundacji, ale obejmuje również organizacje społeczne, non- profit, niezależne oraz użyteczności publicznej.

Fundacja jako NGO

Fundacja to pozarządowa organizacja, której celem jest służba w interesie społecznym lub gospodarczo użytecznym m.in. w zakresie aktywności obywatelskiej, gospodarki, nauki i oświaty. To fundator odpowiedzialny jest za ustalenie statusu fundacji, jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady czy formy i zakres jej działalności. Ogólne założenia fundacji to realizacja celów społecznych lub gospodarczo- społecznych. Jakie korzyści płyną wobec tego z takiej formy pracy na rzecz interesu społecznego?

Korzyści finansowe

Bezpośrednie korzyści finansowe z prowadzenia fundacji to przede wszystkim możliwość finansowania działań poprzez różnego rodzaju dotacje, granty czy środki od osób fizycznych. Poprzez fundacje możliwe jest prowadzenie działalności zarobkowej w zakresie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Działalność ekonomiczna

Praktyka prowadzenia działalności ekonomicznej przez organizacje społeczne jest korzystna nie tylko dla nich samych ale także dla odbiorców ich działań, w tym administracji publicznej i otoczenia społecznego. Organizacje, które notują zyski w działalności ekonomicznej mogą poprawiać warunki pracy w swoich strukturach- podnosić wynagrodzenia, stabilizować zatrudnienie czy też angażować osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Wraz z wygenerowanym zyskiem łatwiej o realizację celów statutowych, co uniezależnia organizację od środków publicznych.

Ulgi podatkowe

Fundacje mogą zostać zwolnione z płacenia podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust.1c ustawy o CIT pod warunkiem  precyzyjnego określenia przedmiotu i zakresu działalności. Ponadto ulga podatkowa obejmuje również podatek od nieruchomości, opłat skarbowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, podatku VAT od żywności przekazanej przez jej producenta, a także przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które organizacja dostała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej lub zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej.

Status organizacji OPP

 Wraz z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) fundacje mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W razie chęci ubiegania się o status OPP, należy przewidzieć w statucie odpowiednie postanowienia wynikające z ustawy.

Status OPP fundacji otwiera przed założycielami dodatkowe możliwości tj. prawo do użytkowania państwowych lub samorządowych nieruchomości na preferencyjnych warunkach, możliwość angażowania wolontariuszy do zbiórek publicznych, mogą zatrudniać osoby skierowane do odbycia służby zastępczej czy dysponować prawem do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o swojej działalności.

Procedura utworzenia fundacji 

Nieskomplikowana procedura tworzenia i rejestracji fundacji jest zachęcająca dla  potencjalnych fundatorów w zamiarze podjęcia pracy o celach społecznych. Wystarczy złożyć przed notariuszem oświadczenie o utworzeniu fundacji, przyjęcie statutu i złożenia wniosku o rejestrację fundacji do KRS.

Więcej o tym jak założyć fundację przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-zalozyc-fundacje/.

Prowadzenie fundacji jednoosobowej

Co więcej, fundację może założyć jedna osoba – fundator będący jednocześnie członkiem jednoosobowego zarządu może decydować o wszystkich kwestiach jej dotyczących.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzenia fundacji, jej form i funkcjonowania skontaktuj się z nami: biuro@legalden.pl.

PODOBNE