Ułatwienia dostępu

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę cywilnoprawną?

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę cywilnoprawną?

Na obecnym rynku pracy bardzo często współpracownicy decydują się na zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę np. umowy B2B czy umowy zlecenie. W przypadku umowy o pracę sposób jej wypowiedzenia w zależności od sytuacji reguluje kodeks pracy. O tym jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę możecie przeczytać tutaj: https://legalden.pl/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace/.

Z naszego artykułu dowiecie się jak skutecznie wypowiedzieć umowę cywilnoprawną.

Zasady wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej

Jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne to sposób oraz zasady jak można wypowiedzieć taką umowę, określa kodeks cywilny oraz sama umowa. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia powoduje, że pomiędzy stronami zachodzi stosunek cywilnoprawny, a nie stosunek zatrudnienia. Dlatego nie będą miały tutaj zastosowania przepisy kodeksu pracy.

Co do samej umowy, zazwyczaj strony same regulują kwestie jej wypowiedzenia. W rzeczywistości to jednej i drugiej stronie powinno zależeć na doprecyzowaniu sposobu wypowiedzenia umowy. Takie zapisy mogą dotyczyć  okresu wypowiedzenia, szczególnych sytuacji, w których może zostać wypowiedziana umowa, czy kary umownej w sytuacji gdy okres wypowiedzenia nie został dotrzymany. Jeżeli chodzi o granice, w jakich zapisy mogą zostać skonstruowane, to zgodnie z zasadą swobody umów, postanowienia te mogą być dowolne – oczywiście nie mogą się one zasadom współżycia społecznego oraz ustawie.

Odnośnie przepisów ustawy, w przypadku umowy zlecenie (najczęściej zawieranej umowy na obecnym rynku pracy) szczególnie na uwadze należy mieć przepis 746 oraz 747 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 746 kodeksu cywilnego zarówno zleceniodawca i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Przepisy kształtują jednak odpowiedzialność finansową oraz odszkodowawczą obydwu stron.

Podsumowując, jeżeli w umowie cywilnoprawnej jest jasno określony sposób i zasady jej wypowiedzenia, to należy dokonać go w taki właśnie sposób np. z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia umowy. Podczas wypowiedzenia umowy należy mieć również na uwadze przepisy ustawy.

Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Oprócz okresu wypowiedzenia, kluczowym zagadnieniem odnoszącym się do wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej, jest pojęcie ważnych powodów. Wracając do umowy zlecenie, art. 746 § 3 stanowi, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Oznacza to, że każdy zapis ograniczający takie prawo, nie będzie skuteczny. Strony umowy zlecenia zawsze mogą wypowiedzieć je z ważnych powodów.

Ważne powody to sytuacje życiowe, które uniemożliwiają nam kontynuowanie zlecenia. Mogą być one związane z poważną chorobą strony umowy (bądź jej bliskiej rodziny), bankructwa czy konieczności wyjazdu za granicę. Kluczowe jest to, aby sytuacja ta realnie uniemożliwiła nam dalsze wykonywanie zlecenia i musi być to uzasadnione.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób wypowiedzieć umowę cywilnoprawną napiszcie do nas na adres email biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym czym jest umowa B2B, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/b2b-wszystko-co-musisz-wiedziec/.

PODOBNE